Lag og foreninger kan delta på dugnad med å rydder elver i Hallingdal og Valdres.

Et ryddelag består av minimum to personer. Hvert lag forventes å bruke mellom 3 og 4 timer på en dugnad. For en voksen og en ungdom (12-18 år) mottar ryddelaget 1.100 kroner. For to voksne mottar ryddelaget 1.300kr. Pengene utbetales til laget/organisasjonen/klassekassa. 

Finn frem organisasjonsnummeret og kontonummeret til laget/foreningen. Skoleklasser kan bruke Foreldreforeningen på skolen sitt organisasjonsnummer. Følg lenken for å logge deg inn i søknadsportalen: portal.sparebankstiftelsenhallingdal.no  

Søknadsportalen leveres av vår samarbeidspartner Machina AS. Det er også Machina sitt navn som kommer opp når du bekrefter din identitet med Bank ID. 

Russegrupper eller andre uten organisasjonsnummer bes kontakt oss direkte på margit@hallingdal.no .