Gaver kan gis til lag og organisasjoner som i sin virksomhet favner bredt. SpareBankstiftelsen Hallingdal ønsker å yte gaver som kan bidra til trivsel og vekst i Hallingdal og Valdres. Dette gjelder innenfor friluftsliv, idrett, kultur og stedsutvikling. Vi håper vårt bidrag kan være med å løfte frivillig engasjement og inspirere til dugnadsvilje.

Søk om gave
Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter og arrangementer kan sendes inn hele året og vil bli fortløpende behandlet.

Hvis du søker om gave til drift eller støtte til oppkjøring av skiløyper er fristen 1. februar hvert år. Skjemaer for gavesøknad til drift er derfor stengt ned mellom 2. februar og 15. desember hvert år.

Stiftelsen klassifiserer og vurderer gavesøknaden i tre kategorier. Velg hvilket av disse som er aktuelt for deg, og trykk på lenken for å lese de aktuelle retningslinjene.

  1. Gave til prosjekter og arrangementer
  2. Gave til drift av lag og foreninger
  3. Gave til drift av skiløyper