SpareBankstiftelsen Hallingdal beskytter dine individuelle rettigheter og personopplysninger.

I denne personvernerklæringen beskriver vi vår behandling, for eksempel innsamling, lagring og deling, av personopplysninger. Behandlingsansvarlig vil være den virksomheten du har et forhold til. Her følger en nærmere beskrivelse av de behandlingsansvarlige med tilhørende personvernerklæringer og kontaktinformasjon.

Kontaktinformasjon SpareBankstiftelsen Hallingdal:
Postboks 23, 3561 Hemsedal
E-post: post@sparebankstiftelsenhallingdal.no Telefon: 9153 9156
Organisasjonsnummer: 999 177 689

SpareBankstiftelsen Hallingdal behandler personopplysninger i tilknytning til søknader fra eksterne organisasjoner og informasjon om egne tillitsvalgte.

Personopplysningsbegrepet dekker alle opplysninger knyttet til en person, enten det gjelder hans eller hennes private, profesjonelle eller offentlige liv. Det kan være alt fra et navn, et bilde, en e-post-adresse, bankdetaljer, innlegg på sosiale nettverk nettsteder, medisinsk informasjon, eller en IP-adresse til datamaskinen.

Sparebankstiftelsen samler inn opplysninger av denne karakter. Søknader fra lag og foreninger inneholder denne typen informasjon. Stiftelsen har lagret opplysninger om de tillitsvalgte i stiftelsen. Dette for å kunne ha normal kontakt med disse, for å gjennomføre honorarutbetalinger og innrapportere opplysningene til myndighetene.

 

1. Innsamlede personopplysninger

SpareBankstiftelsen Hallingdal behandler personopplysninger du gir direkte til oss, eksempelvis ved kontakt med oss eller når en organisasjon søke rom gave fra våre nettsider. I enkelte tilfeller vil vi også innhente personopplysninger om deg fra offentlige tilgjengelig kilder.

Personopplysningene vi samler inn vil i hovedsak være; navn og kontaktopplysninger, stilling/funksjon og organisasjonens bankkontonummer. Elektronisk informasjon fra søknadsprosessen.

2. Bruk av personopplysninger - rettslige grunnlag

Vi behandler dine personopplysninger basert på vår berettigede interesse, for å oppfylle avtaler med deg, rettslige forpliktelser og samtykke. Dette følger av personvernforordningen artikkel 6 (1) bokstav f).

Vårt hovedformål med behandling av personopplysninger er å ha kontaktinformasjon til organisasjonen personen representerer. I tillegg må vi vite noe om hvilken funksjon personene har i organisasjonen. Sparebankstiftelsen Hallingdal behandler personopplysninger om egne ansatte og tillitsvalgte. Vår behandling av personopplysninger for disse formålene er basert på vår berettigede interesse.

Eksempler på vår berettigede interesse:
- Kontakt med beslutningstakere
- Dialog med ansatte i lag og foreninger som søker om gaver
- Administrere styrer og generalforsamling
- Markedsføre kurs, seminarer og konferanser overfor ansatte hos våre medlemmer

3. Oppfylle avtale og rettslige forpliktelser

I tillegg til å ivareta vår berettigede interesse behandler vi også personopplysninger for å oppfylle våre avtaler i henhold til personvernforordningen artikkel 6 (1) bokstav b). SpareBankstiftelsen Hallingdal må ha noen opplysninger for å kunne gjennomføre utbetaling og markedsføring av tildelte gaver til prosjekter eller arrangementer. I forbindelse med tildelinger og utbetaling av gaver oppstår det for SpareBankstiftelsen Hallingdal rettslige forpliktelser i henhold til personvernforordningen artikkel 6 (1) bokstav c). Dette gjelder krav til bokføring av utbetalinger og opplysninger knyttet til denne.

4. Samtykke 

I henhold til personvernforordningen artikkel 6 (1) bokstav a) kan stiftelsen be om samtykke til å behandle dine personopplysninger. Samtykke skal inneholde informasjon om den spesifikke behandlingen. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger.

5. Databehandlere

Vi bruker databehandlere for å samle inn, lage eller på annen måte behandler personopplysninger på våre vegne. Vi inngår avtaler med databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og våre krav til behandling av personopplysninger. SpareBankstiftelsen Hallingdal har tegnet databehandleravtaler i samarbeid med to andre stiftelser og Nuten Eiendom AS. Denne personvernerklæringen gjelder derfor også Nuten Eiendom AS, organisasjonsnummer 986 130 640.

Mer informasjon om vår bruk av databehandlere kan fås ved å ta kontakt med oss.

Personopplysninger lagres og bearbeides trygt og sikkert. Stiftelsen har egnede tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse.

Vi utleverer kun dine personopplysninger med ditt samtykke eller der hvor det er tillatt i henhold til lov.

6. Dine personvernrettigheter

Som registrert har du rettigheter knyttet til personopplysningene vi har om deg. Du har rett til å få innsyn i personopplysningene vi har om deg. Retten til innsyn kan imidlertid være begrenset av lovgivning, beskyttelse av andre personers personvern, forretningsforhold, samt interne vurderinger. Hvis personopplysningene er uriktige har du rett til å be om å få opplysningene rettet, med de begrensninger som følger av lovgivningen. Du kan be oss om å begrense behandling av personopplysninger hvis du bestrider riktigheten, lovligheten eller har fremmet innsigelse mot behandlingen.

Du har rett til å be om at dine personopplysninger blir slettet i følgende tilfeller:
- du trekker tilbake samtykket til behandlingen og det ikke er noen annen berettiget grunn til å fortsette behandlingen.
- du fremmer innsigelse mot behandlingen og det ikke er noen berettiget grunn til å fortsette behandlingen.
- du retter innsigelse mot behandling for direkte markedsføring.
- behandlingen er ulovlig.

Du har rett til å motta, i et maskinlesbart format, personopplysninger som du selv har gitt oss dersom vår behandling er basert på samtykke eller oppfyllelse av kontrakt og behandles automatisk hos oss.

7. Informasjonskapsler (cookies)

SpareBankstiftelsen Hallingdal samler inn, behandler og analyserer personopplysninger om bruk på våre nettsider og nyhetsbrev. Vi bruker informasjonskapsler og tilsvarende teknologi for å levere bedre tjenester til deg, øke sikkerheten, håndtere markedsføring og å gi en god brukeropplevelse. Teknologien holder oversikt over besøk på nettsidene og vurdere nettsidenes ytelse.

Brukerne kan angi eller endre innstillinger i nettleseren for å godta eller avvise informasjonskapsler. Hvis du velger å avvise informasjonskapsler kan du fortsatt bruke våre nettsider, men dette kan medføre at tilgangen og funksjonaliteten kan bli begrenset.

8. Hvor lenge vi behandler dine personopplysninger

Vi vil slette personopplysningene vi har om deg når vi ikke lenger har et gyldig formål og behandlingsgrunnlag for å behandle opplysningene.

Personopplysninger vi behandler på grunnlag av å oppfylle en avtale vil vi slette når avtalen er oppfylt og avtaleforholdet er oppfylt, med mindre vi har andre lovlige grunner til å oppbevare opplysningene. Normalt lagres dataene i forbindelse med søknad til gave i rundt 3 år.

Dersom vi behandler opplysninger for å oppfylle en rettslig forpliktelse vil vi slette opplysningene så fort forpliktelsen er oppfylt, med mindre vi har andre lovlige grunner for å oppbevare opplysningene. For etterlevelse av bokføringsregelverket vil dette innebære lagring i inntil 5 år.

9. Endring i personvernerklæringen

Hvis det skjer endringer av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandringer i personvernerklæringen. Oppdatert informasjon vil finnes tilgjengelig på vår nettside.

10. Spørsmål rundt databehandling i SpareBankstiftelsen Hallingdal

Hvis du har spørsmål til eller synspunkter på vår behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med oss på post@sparebankstiftelsenhallingdal.no  eller ved å sende oss et brev.