Et viktig mål med stiftelsen er å videreføre sparebanktradisjonene, blant annet gjennom utdeling av gaver til allmennyttige formål.

Tidligere Ål Sparebank, HallingBanken, Hemsedal Sparebank og SpareBank 1 Hallingdal har gjennom en årrekke vært en viktig lokal støttespiller og bidratt med betydelige beløp til lag og foreninger.

Gjennom gavevirksomheten har banken vært med på å vitalisere lag og foreninger og dermed også lokalsamfunnet.

SpareBankstiftelsen Hallingdal har som mål å videreføre og forsterke bankens samfunnsengasjement. Gjennom å være samfunnsbyggende og langsiktige tar vi sikte på å bli en viktig aktør i utviklingen av vårt lokalsamfunn.

Gaveområder:

  • Kunst og kultur
  • Stedsutvikling.
  • Idretts- og friluftsliv
  • Kompetanseutvikling
  • Foreninger og lag med bred aktivitet mot allmennheten