Telefon: 4546 0000

E-post : ow krøllalfa sparebankstiftelsenhallingdal.no

SpareBankstiftelsen Hallingdal
Postboks 23
3561 Hemsedal

Org.nr. 999177689

Øystein Walle
Øystein Walle
Daglig leder