Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen, og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap SpareBank 1 Hallingdal Valdres.

Visjon

Vi skal stimulere og bidra til positiv utvikling i Hallingdal.

Verdier

Vi er langsiktige samfunns- og kulturbyggere.

Hensikt
Stiftelsen skal:

  • Bidra til et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank1 Hallingdal Valdres.
  • Utøve en forsvarlig forvaltning av de midler som stiftelsen besitter.
  • Understøtte SpareBank1 Hallingdal Valdres i bankens videreføring av  sparebanktradisjoner.
  • Utvise stort samfunnsengasjement, og bidra positivt i lokalsamfunnet gjennom gaver til almennyttige formål.
  • Bidra til økt frivillig engasjement og dugnadsvilje.