Gave kan gis til lag og organisasjoner som i sin virksomhet favner bredt. Sparebankstiftelsen legger vekt på at gaven bidrar til trivsel og vekst i Hallingdal og Valdres.

Idrettslag eller foreninger med mange undergrupper i samme kommune bes søke kun på hovedorganisasjonen. Dette betyr at en langrennsgruppe, et orienteringslag eller en fotballgruppe under et idrettslag ikke skal søke hver for seg. Men pass gjerne på at hovedstyret for idrettslaget sender en søknad.

Det gjennomføres en gavetildeling pr. år. Søknadsfristen er 1. februar. Normalt blir søknadene behandlet på stiftelsens neste ordinære styremøte i februar eller mars, og utbetalt i mars eller april.

Kriterier for gave til drift av lag og foreninger

 1. Lag, foreninger, og frivillige organisasjoner i Hallingdal og Valdres med organisasjonsnummer og registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund kan søke. 
 2. Organisasjonen må være aktiv. Den kan vise dette gjennom å oppgi antallet medlemmer, og en årsrapport eller et regnskap som sier noe aktiviteten.
 3. Gavene skal løfte frivillig engasjement og inspirere til dugnadsvilje. 
 4. Organisasjonen må ha sin virksomhet i en av de seks kommunene i Hallingdal, eller en av de fem Valdres-kommunene Vang, Vestre Slidre, Nord Aurdal, Sør Aurdal eller Etnedal. Lag og foreninger fra Øystre Slidre må søke Sparebankstiftelsen Øystre Slidre.

Det gis ikke gave til følgende søknader

 1. Søknader som omhandler enkeltpersoner eller politiske formål.
 2. Søknader som omhandler næringsvirksomhet.
 3. Oppgaver som hører inn under offentlig kjernevirksomhet.
 4. Ren veldedighet og nødsarbeid. 
 5. Landsdekkende eller internasjonale organisasjoner.
 6. Virksomheter som vurderes i strid med lokalsamfunnets etiske normer.
 7. Typiske sponsormidler. Stiftelsen inngår ikke sponsoravtaler.