Sparebankstiftelsen gir gave til lag og organisasjoner som i sin virksomhet favner bredt. Sparebankstiftelsen Hallingdal ønsker derfor å gi gave til alle løypelag i Hallingdal, samt i kommunene i Valdres utenom Øystre Slidre kommune. Løypelag fra Øystre Slidre Kommune må søke om midler fra Sparebankstiftelsen Øystre Slidre.

Det gjennomføres en gavetildeling pr. år. Søknadsfristen er 1. februar. Normalt blir søknadene behandlet på neste ordinære styremøte i februar eller mars, og utbetalt i mars eller april.

Kriterier for gave til drift av skiløyper

  1. Organisasjonen må ha sin virksomhet i en av de seks kommunene i Hallingdal, eller en av de fem kommunene Vang, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal eller Etnedal. Lag fra Øystre Slidre Kommune må søke om midler fra Sparebankstiftelsen Øystre Slidre.
  2. Søknaden må gjelde drift og vedlikehold av skiløyper som er tilgjengelig for fastboende og gjester i Hallingdal og Valdres.
  3. Sparebankstiftelsen bidrar årlig med gave til drift basert på en fast sats pr. kilometer på 300kr til maskinpreparerte løyper, og en fast sats på 150kr til snøscooterpreparerte løyper. (2021-tall) Søknaden må inkludere en oversikt over antall kilometer løypenett for hver av disse to kategoriene. Satsene kan endres uten varsel. 
  4. Det er et krav at løypelaget sitt løypenett ligger inne på www.skisporet.no .
  5. Alle løypelag som søker om tildeling av midler skal være organisert med eget organisasjonsnummer og styre. Ett årsregnskap og oversikt over virksomheten skal ligge ved søknaden.
  6. Kommuner kan søke dersom det er kommunen som organiserer løypekjøringen i sitt område.
  7. Løypelag organisert som aksjeselskaper kan søke om gave, dersom det i selskapets vedtekter tydelig fremkommer at selskapet er organisert for å drifte et skiløypenett, og ikke har øvrige kommersielle interesser.

Det gis ikke gave til følgende søknader:

  1. Det gis ikke gave til garasjer, snøscootere eller løypemaskiner.