#
Sparker og slår med respekt…!
Les mer på drivbloggen
#
Årets Julegave 2019
Les mer på drivbloggen
#
Byttehelgen – støttet av SpareBank 1 Hallingdal Valdres
Les mer på drivbloggen
#
ET FRISKT OG BÆREKRAFTIG PUST
Les mer på drivbloggen
#
KUNSTGRESSBANER: Vi støtter kampen mot mikroplasten
Les mer på drivbloggen
#
Værsterke Skarverennet 2019 i bilder
Les mer på drivbloggen
#
Fjorårets gavedryss fra sparebankstiftelsene i Hallingdal og Valdres
Les mer på drivbloggen
#
Frivillig organisasjon og idrettslag! Husk søknadsfrist for drift og løypekjøring 1. februar
Les mer på drivbloggen
Innskytervalgmøter - Valg av generalforsamling

Innskytervalgmøter - Valg av generalforsamling
Innskytere i SpareBank 1 Hallingdal Valdres med bostedsadresse i Hemsedal, Gol og Ål kommune skal velge 9 medlemmer og 4 varamedlemmer. Hemsedal, Gol og Ål kommuner utgjør egne valgkretser og hver valgkrets velger 3 medlemmer, 1 varamedlem hver og 1 varamedlem i fellesskap. Medlemmene velges av og blant innskytere som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i SpareBank 1 Hallingdal Valdres med bostedsadresse i henholdsvis Hemsedal, Gol og Ål kommune over et bestemt beløp som fastsettes av styret i stiftelsen. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme. 

Følgende valgmøter blir holdt:
I banken i Hemsedal: 28. februar 2020 kl. 09.00
I banken i Gol:          28. februar 2020 kl. 10.00
I banken i Ål:            28. februar 2020 kl. 11.00 

På møtene skal det velges medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen:

Fra Ål: 1 medlem og 1 varamedlem
Fra Gol: 1 medlem og 1 varamedlem
Fra Hemsedal: 1 medlem og 1 varamedlem
Fra Ål, Gol og Hemsedal: 1 varamedlem i fellesskap

Innskytere med stemmerett kan fremme forslag på kandidater. Forslagene må være overlevert til SpareBank 1 Hallingdal Valdres v/ Sigrid Anna Grøthe innen 21. februar 2020 (sigrid.anna.grothe@sb1.no)

Valgkomiteen vil på grunnlag av innkomne forslag og egen vurdering utarbeide en valgliste. Framlegget fra valgkomiteen til nye medlemmer og varamedlemmer blir framlagt på SpareBankstiftelsen sin hjemmeside og i banklokalene fra 24. februar 2020.

Innskytere som vil delta i valget melder fra i banken senest 27. februar 2020.

På vegne av valgkomiteen

Sigrid Anna Grøthe

Tildeling av gaver til lokale lag og foreninger

Din lokale sparebank i 150 år
De lokale sparebankene i Hallingdal og Valdres har bestått i over 150 år. SpareBankstiftelsen Hallingdal har som hovedmål å utøve et eierskap i Sparebank 1 Hallingdal Valdres som sikrer at regionen vår har gode banktilbud i minst 150 år fremover. 

SpareBankstiftelsen Hallingdal er selveid, ikke børsnotert. Stiftelsen har ingen private eiere som skal ha betalt utbytte. Når banken går godt, og det er midler til overs, gir SpareBankstiftelsen Hallingdal gaver til lag og foreninger i Hallingdal og Valdres. 

Gaver til lokale lag og foreninger
SpareBankstiftelsen Hallingdal kan bistå lokale lag og foreninger økonomisk for å øke engasjementet, trivselen og aktiviteten i nærmiljøet. Har du et godt prosjekt er det mulighet for at vi kan gi en gave som hjelper dere med gjennomføringen av prosjektet.

Sparebankstiftelsen Hallingdal tar imot søknader fra de seks kommunene i Hallingdal og fem kommuner i Valdres. Søkere fra Øystre Slidre henvises til Sparebankstiftelsen Øystre Slidre.

Gå til søknadsskjema
Field
Gave til prosjekter og arrangementer

Har ditt lag et prosjekt eller et arrangement det ønsker å gjennomføre? Vi kan kanskje hjelpe deg!

Ball
Gave til drift

Hvert år gir Sparebankstiftelsen Hallingdal gave til drift av lag og foreninger. Søknad må leveres før 1. februar hvert år. 

Skier
Gave til drift av skiløpyer

Hvert år gir Sparebankstiftelsen Hallingdal gave til drift av løypelag. Søknad må leveres før 1. februar hvert år.