Sparebankstiftelsen Hallingdal åpner en ekstraordinær søknadsrunde for lag og foreninger som vil ha nytte av økonomisk hjelp til å starte opp aktivitetene etter at koronarestriksjonene reduseres. Vi kan yte gave til lag og foreninger som nå øker aktiviteten etter koronaperioden. Dette gjelder spesielt lag med aktiviteter rettet mot unge som korps, Røde Kors, idrettslag, kor, friluftsgrupper, 4H og lignende.

Onsdag 29. september gjennomførte vi et webinar med mer informasjon om denne ekstraordinære tildelingsrunden. Se webinaret på denne lenken. https://kunde.kartra.com/page/zTn3 
Send oss en e-post om du ønsker kopi av foilene som ble benyttet i presentasjonen.  

Tildelte midler må knyttes til gjennomføring av aktiviteter og arrangementer før 31. desember 2021. Midlene utbetales etter gjennomføring av aktivitetene og arrangementene.

På nettsidene https://pandefri.no/arrangementer/ og https://www.idrettsforbundet.no/tema/tilbake-til-idretten/ finner dere forslag til arrangementer og aktiviteter for å få foreningslivet i gang igjen etter pandemien. Der finnes det også en del materiell for å hjelpe lagene med markedsføring av aktiviteter som kan gjennomføres.

Tiltaket er kun ment for å hjelpe de lagene og organisasjonene som virkelig trenger oppstarthjelp etter koronaperioden. De som ikke har nytte av en slik tildeling, eller som ikke får brukt pengene før nyttår ber vi avstå fra å søke gave denne gangen. Søkere må ha sin aktivitet i Hallingdal eller Valdres.

Idrettslag med flere undergrupper ber vi om å kun søke på hovedgruppenivå.

Vær klar over at vi har satt en øvre grense på gavetildeling i denne runden til den dobbelte sum av det laget fikk ved ordinær tildeling av driftsgave i mars. Se tildelingene fra mars på denne lenken: https://www.sparebankstiftelsenhallingdal.no/tildelinger/drift/  Om laget ikke søkte i 2021 gjøres en skjønnsmessig vurdering av beløp.

Hovedlaget fordeler pengene til de gruppene hvor midlene kan utløse aktivitet og få medlemmene tilbake i aktivitet. Barn og unge skal prioriteres.

Midlene kan også brukes til prøvedager, eller til dekning av nødvendige kurs for ledere/trenere/dommere/instruktører som kreves for å åpne aktivitetene. Dere kan også søke kostnader knyttet til drift av grupper med færre deltakere enn normalt mens en forsøker å rekruttere til «normalt» nivå igjen.

Søknadsfristen er tirsdag 12. oktober, kl. 23:59.