Velkommen til registrering for de som vil gjøre dugnad når vi rydder elver i Hallingdal og Valdres. Også aksjoner knyttet til ekstrem været Hans kan registreres her. 

Her registrerer du opplysninger om laget eller foreningen som skal gjennomføre en ryddeaksjon. Alle lag og foreninger som har et organisasjonsnummer registrerer søknaden fra sitt organisasjonsnummer. Om du ikke har et organisasjonsnummer registrerer du det med din fødselsdato/eller en annen løsning. Ring oss om du behøver hjelp til å fylle ut skjema. 

Hva skal dere søke om?
Rene vassdrag