Velkommen til registrering for de som vil gjøre dugnad når vi skal lage Rene Vassdrag.

Her registrerer du opplysninger om laget eller foreningen som skal motta pengene for dugnadsarbeidet. Alle lag og foreninger som har et organisasjonsnummer registrerer søknaden fra det nummeret. Om du ikke har et organisasjonsnummer registrerer du det med din fødselsdato/eller en annen løsning .

Hva skal dere søke om?