System.Xml.XmlException: Root element is missing. at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e) at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent() at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read() at System.Xml.Linq.XDocument.Load(XmlReader reader, LoadOptions options) at System.Xml.Linq.XDocument.Parse(String text, LoadOptions options) at System.Xml.Linq.XDocument.Parse(String text) at ASP._Page_macroScripts_RDrivBlogg_cshtml.Execute() in h:\HostingSpaces\sparebankstiftelsen\sparebankstiftelsenhallingdal.no\wwwroot\macroScripts\RDrivBlogg.cshtml:line 26

Tildeling av midler til lokale lag og foreninger

  

Har du et prosjekt, en ide eller en sak du ønsker å gjennomføre? Vi kan kanskje hjelpe deg! Sparebankstiftelsen skal hjelpe lokale lag og foreninger økonomisk for å øke engasjement, trivsel og aktivitet i nærmiljøet, og har du en god sak er det gode muligheter for at vi støtter ditt prosjekt.

På nettsidene finner du både informasjon om oss, om våre tildelingskriterier og skjema for å søke om støtte

    SØK OM GAVE

    Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter kan sendes inn hele året og vil bli fortløpende behandlet. Søknadsfrist for driftstøtte og støtte til oppkjøring av skiløyper er 01. februar hvert år. Send inn din søknad her i dag.